Medlemsinformation

Kinna Folkdanslag

På årsmötet 2020-02-16 valdes en ny styrelse.
Styrelsemedlemmar 2020:
Ordförande: Carsten Weis
Ledmöter:  Gunnel Nilsson
                      Per Husak
                      Irene Lind
                      Frauke Weis
                      Lena Pålsson
                      Jörgen Pålsson